CUDA

思源一号平台及AI平台上均部署有CUDA套件。

版本

加载方式

10.1.243

module load cuda/10.1.243 思源一号

11.3.1

module load cuda/11.3.1 思源一号

11.4.0

module load cuda/11.4.0 思源一号

11.5.0

module load cuda/11.5.0 思源一号

11.8.0

module load cuda/11.8.0 思源一号

8.0.61

module load cuda/8.0.61-gcc-4.8.5

9.0.176

module load cuda/9.0.176-gcc-4.8.5

9.2.88

module load cuda/9.2.88-gcc-4.8.5

10.0.130

module load cuda/10.0.130-gcc-4.8.5

10.1.243

module load cuda/10.1.243-gcc-4.8.5

本文档向您展示如何使用CUDA,包含程序示例,编译,作业脚本示例。

程序示例 CuBLAS

编辑 cublas.cu 文件,内容如下:

//Example. Application Using C and CUBLAS: 1-based indexing
//-----------------------------------------------------------
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <cuda_runtime.h>
#include "cublas_v2.h"
#define M 6
#define N 5
#define IDX2F(i,j,ld) ((((j)-1)*(ld))+((i)-1))

static __inline__ void modify (cublasHandle_t handle, float *m, int ldm, int n, int p, int q, float alpha, float beta){
  cublasSscal (handle, n-q+1, &alpha, &m[IDX2F(p,q,ldm)], ldm);
  cublasSscal (handle, ldm-p+1, &beta, &m[IDX2F(p,q,ldm)], 1);
}

int main (void){
  cudaError_t cudaStat;
  cublasStatus_t stat;
  cublasHandle_t handle;
  int i, j;
  float* devPtrA;
  float* a = 0;
  a = (float *)malloc (M * N * sizeof (*a));
  if (!a) {
    printf ("host memory allocation failed");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  for (j = 1; j <= N; j++) {
    for (i = 1; i <= M; i++) {
      a[IDX2F(i,j,M)] = (float)((i-1) * M + j);
    }
  }
  cudaStat = cudaMalloc ((void**)&devPtrA, M*N*sizeof(*a));
  if (cudaStat != cudaSuccess) {
    printf ("device memory allocation failed");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  stat = cublasCreate(&handle);
  if (stat != CUBLAS_STATUS_SUCCESS) {
    printf ("CUBLAS initialization failed\n");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  stat = cublasSetMatrix (M, N, sizeof(*a), a, M, devPtrA, M);
  if (stat != CUBLAS_STATUS_SUCCESS) {
    printf ("data download failed");
    cudaFree (devPtrA);
    cublasDestroy(handle);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  modify (handle, devPtrA, M, N, 2, 3, 16.0f, 12.0f);
  stat = cublasGetMatrix (M, N, sizeof(*a), devPtrA, M, a, M);
  if (stat != CUBLAS_STATUS_SUCCESS) {
    printf ("data upload failed");
    cudaFree (devPtrA);
    cublasDestroy(handle);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  cudaFree (devPtrA);
  cublasDestroy(handle);
  for (j = 1; j <= N; j++) {
    for (i = 1; i <= M; i++) {
      printf ("%7.0f", a[IDX2F(i,j,M)]);
    }
    printf ("\n");
  }
  free(a);
  return EXIT_SUCCESS;
}

将以上程序保存为 cublas.cu

使用cuda进行编译,编译时链接cublas动态库。

在思源平台上的编译命令如下:

$ module load cuda/11.3.1
$ nvcc cublas.cu -o cublas -lcublas

在AI平台上的编译命令如下:

$ module load cuda/10.0.130-gcc-4.8.5
$ nvcc cublas.cu -o cublas -lcublas

a100队列作业脚本示例

这是一个名为 a100.slurm单机单卡 作业脚本,该脚本向a100队列申请1块GPU,并在作业完成时通知。

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=cuda_test
#SBATCH --partition=a100
#SBATCH --gres=gpu:1
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node 1
#SBATCH --mail-type=end
#SBATCH --mail-user=YOU@EMAIL.COM
#SBATCH --output=cublas.out
#SBATCH --error=cublas.err

module load cuda/11.3.1

./cublas

用以下方式提交作业:

$ sbatch a100.slurm

DGX2队列作业脚本示例

这是一个名为 dgx.slurm单机单卡 作业脚本,该脚本向dgx2队列申请1块GPU,并在作业完成时通知。

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=dgx2_test
#SBATCH --partition=dgx2
#SBATCH --gres=gpu:1
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node 1
#SBATCH --mail-type=end
#SBATCH --mail-user=YOU@EMAIL.COM
#SBATCH --output=cublas.out
#SBATCH --error=cublas.err

module load cuda/10.0.130-gcc-4.8.5

./cublas

用以下方式提交作业:

$ sbatch dgx.slurm

预期结果

$ cat cublas.out
    1   7   13   19   25   31
    2   8   14   20   26   32
    3  1728  180  252  324  396
    4  160   16   22   28   34
    5  176   17   23   29   35

最后更新: 2024 年 04 月 08 日